Úvodná stránka

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Dátum:24.5.2018

ZÁKLADNÉ ZHRNUTIE

Tento súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov dávate spoločnosti STUDIO H+H s.r.o. pre účely zasielania obchodných oznámení (marketingových ponúk) a pre činenia iných marketingových aktivít voči Vašej osobe. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať a obchodné oznámenia Vám potom nebudú ďalej zasielaná. Podrobnejšie informácie o spracovaní Vašich osobných údajov nájdete nižšie.


 1. TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCA

  1. Správcom Vašich osobných údajov je obchodná spoločnosť STUDIO H+H s.r.o., so sídlom Závodu Míru 306/184, Stará Role, 360 17 Karlovy Vary, Česká republika, IČ: 035 22 865, DIČ: CZ03522865, zapísaná v obchodnom registri krajského súdu v Plzni oddiel C, vložka 30321 ( ďalej len ako "správca").
  2. Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce: adresa pre doručovanie STUDIO H+H s.r.o., Závodu Míru 306/184, 360 17 Karlovy Vary, Česká republika, adresa elektronickej pošty info@kovopolotovary.sk, telefón +421 910 801 088.
  3. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.


 2. PRÁVNY ZÁKLAD SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

  1. Právnym základom spracovanie Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto správcovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "nariadenie").


 3. ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

  1. Účelom spracovania Vašich osobných údajov je zasielanie obchodných oznámení a činenia iných marketingových aktivít správcom voči Vašej osobe.
  2. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovanie v zmysle čl. 22 nariadenia.


 4. DOBA ULOŽENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

  1. Doba, po ktorú budú Vaše osobné údaje správcom uložené, je štyri (4) roky od udelenia Vášho súhlasu so spracovaním pre tento účel, najdlhšie však do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním Vašich osobných údajov na tento účel spracovania.


 5. ĎALŠIE PRÍJEMCOVIA ÚDAJOV

  1. Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú osoby zaisťujúce v súlade s pokynmi správcu marketingové služby pre správcu (spracovatelia osobných údajov).
  2. Správca nemá v úmysle odovzdať Vaše osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.


 6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV

  1. Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovania, právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov a ďalej právo na prenosnosť Vašich osobných údajov.
  2. Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov daný správcovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov môžete odvolať kliknutím na hypertextový odkaz uvedený v každej správe obchodného oznámení zasielané správcom alebo napísaním správy elektronickou poštou na adresu správcu: info@kovopolotovary.sk.
  3. Ak by ste sa domnieval(a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť u dozorného úradu.
  4. Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov nie je zákonnou či zmluvnou požiadavkou a ani nie je požiadavkou, ktorá je nutná k uzatvoreniu zmluvy.
  5. Máte kedykoľvek právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, vrátane profilovanie, ak sa profilovanie týka tohto priameho marketingu. Ak vznesiete námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, nebudú už Vaše osobné údaje pre tieto účely ďalej spracované.

Naše predajne
 • Predajňa a výdajné miesto eshopu
  Závodu míru 306/184
  360 17 Karlovy Vary - Stará Role
  Po - Pi | 8:00 - 16:00

  IČ: 03522865
  DIČ: CZ03522865
KovoPolotovary.cz na Firmy.cz
 • Showroom tieniacej techniky
  Moskevská 40
  360 01 Karlovy Vary
  Po - Pi | 8:00 - 12:00 / 12:30 - 16:00
© 2019 - 2024 KovoPolotovary.sk - všetky práva vyhradené

Pomôžte nám zlepšovať web - nastavenie cookies

Na čo najlepší zážitok z nakupovania potrebujeme Váš súhlas so spracovaním cookies, teda malých súborov, ktoré sa dočasne ukladajú vo Vašom prehliadači. Tieto súbory umožňujú funkčné vyhľadávanie, uloženie produktov v košíku, pamätajú si vaše prihlásenie a pomáhajú nám priblížiť Vaše záujmy, aby sme Vás neobťažovali nevhodnou reklamou.